3883257

38,00

BRTVA LEZAJA POGONSKE OSOVINE VOLVO PENTA
3883257

Za:
SX-A, DPS-A, DPS-B, DPS-B1, DPS-A OXi, DPS-B OX, DPS-B1 OX, FWD, SX-A 1.43, SX-A 1.51, SX-A 1.60, SX-A 1.66, SX-A 1.79, SX-A 1.89, SX-A 1.97, SX-A 2.18, DPS-A 1.68, DPS-A 1.78, DPS-A 1.95, DPS-A 2.11, DPS-A 2.14, DPS-A 2.32, DPS-A OXI 1.78, DPS-A OXi 1.95, DPS-A OXi 2.14, DPS-B 178, DPS-B 1.95, DPS-B 2.14, DPS-B 2.32, DPS-B OX 1.78, DPS-B OX 1.95, DPS-B OX 2.14, TSK-A-42, TSK-A-32, TSK-A-AC-52, TSK-A-AC-42, TSK-A-AC-32, TSK-A-OX-52, TSK-A-OX-42, TSK-A-OX-32, TSK-A-32-NPT, TSK-A-42-NPT, TSK-A-52-NPT, TSK-A-AC-32-NPT, TSK-A-AC-42-NPT, TSK-A-AC-52-NPT, TSK-B-52, TSK-B-42, TSK-B-32, TSK-B-AC-52, TSK-B-AC-42, TSK-B-AC-32, TSK-B-OX-52, TSK-B-OX-42, TSK-B-OX-32, TSK-B-52-NPT, TSK-B-42-NPT, TSK-B-32-NPT, TSK-B-AC-52-NPT, TSK-B-AC-42-NPT, TSK-B-AC-32-NPT, DPS-B1, 1.95, DPS-B1, 2.14, DPS-B1, 2.32, DPS-B1 OX, 1.95, DPS-B1 OX, 2.14, DPS-B1 OX, 2.32, FWD-B1, 1.95, FWD-B1, 2.14, FWD-B1, 2.32, FWD-B1, FWD-B2, 2.32, FWD-B2, 2.14, TSK-C-32, TSK-C-42, TSK-C-52, TSK-C-AC-32, TSK-C-AC-42, TSK-C-AC-52, TSK-C-OX-32, TSK-C-OX-42, TSK-C-OX-52, TSK-C-52-NPT, TSK-C-AC-32-NPT, TSK-C-AC-42-NPT, TSK-C-AC-52-NPT, SX-ALT42, SX-ALT32

Opis

BRTVA LEZAJA POGONSKE OSOVINE VOLVO PENTA
3883257

Za:
SX-A, DPS-A, DPS-B, DPS-B1, DPS-A OXi, DPS-B OX, DPS-B1 OX, FWD, SX-A 1.43, SX-A 1.51, SX-A 1.60, SX-A 1.66, SX-A 1.79, SX-A 1.89, SX-A 1.97, SX-A 2.18, DPS-A 1.68, DPS-A 1.78, DPS-A 1.95, DPS-A 2.11, DPS-A 2.14, DPS-A 2.32, DPS-A OXI 1.78, DPS-A OXi 1.95, DPS-A OXi 2.14, DPS-B 178, DPS-B 1.95, DPS-B 2.14, DPS-B 2.32, DPS-B OX 1.78, DPS-B OX 1.95, DPS-B OX 2.14, TSK-A-42, TSK-A-32, TSK-A-AC-52, TSK-A-AC-42, TSK-A-AC-32, TSK-A-OX-52, TSK-A-OX-42, TSK-A-OX-32, TSK-A-32-NPT, TSK-A-42-NPT, TSK-A-52-NPT, TSK-A-AC-32-NPT, TSK-A-AC-42-NPT, TSK-A-AC-52-NPT, TSK-B-52, TSK-B-42, TSK-B-32, TSK-B-AC-52, TSK-B-AC-42, TSK-B-AC-32, TSK-B-OX-52, TSK-B-OX-42, TSK-B-OX-32, TSK-B-52-NPT, TSK-B-42-NPT, TSK-B-32-NPT, TSK-B-AC-52-NPT, TSK-B-AC-42-NPT, TSK-B-AC-32-NPT, DPS-B1, 1.95, DPS-B1, 2.14, DPS-B1, 2.32, DPS-B1 OX, 1.95, DPS-B1 OX, 2.14, DPS-B1 OX, 2.32, FWD-B1, 1.95, FWD-B1, 2.14, FWD-B1, 2.32, FWD-B1, FWD-B2, 2.32, FWD-B2, 2.14, TSK-C-32, TSK-C-42, TSK-C-52, TSK-C-AC-32, TSK-C-AC-42, TSK-C-AC-52, TSK-C-OX-32, TSK-C-OX-42, TSK-C-OX-52, TSK-C-52-NPT, TSK-C-AC-32-NPT, TSK-C-AC-42-NPT, TSK-C-AC-52-NPT, SX-ALT42, SX-ALT32